Hide Header


Nidharama Larkayera: Hem Lata

[postlink]http://matranepali.blogspot.com/2010/10/nidharama-larkayera-hem-lata.html[/postlink]

http://www.youtube.com/watch?v=9JWeShwS4t0endofvideo
[starttext]


nidharama larkayera saptarangi tiko hidi rahanu. great tihar song. love it. love hem lata ji as well.
movie: vijaya parajay
[endtext]

ShareThis